Kinderverblijf Glorieux
Inschrijving

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de stafmedewerker kinderopvang, mevr. Elke Roos. Zij is dagelijks te bereiken, telefonisch tussen 09:00 en 16:30 op het telefoonnummer 055 23 36 64 of elektronisch via elke.roos@werken-glorieux.be.

Vereiste administratieve formaliteiten bij inschrijving
Voor inschrijving van het kind, vragen we de ouders om volgende documenten mee te brengen:

  • een uittreksel uit het bevolkingsregister (gezinsamenstelling);
  • een bewijs van het kinderbijslagfonds: bankuittreksel van de laatst ontvangen storting van de kinderbijslag, mét vermelding van de naam van de ouder(s) en de naam (en het adres) van het kinderbijslagfonds;
Daarnaast dienen de ouders een aantal formulieren van het kinderverblijf in te vullen en /of te ondertekenen.
Enkel en alleen als het kinderverblijf beschikt over ALLE nodige administratieve gegevens en (ondertekende) documenten, kan gestart worden met de opvang van het kind.