Kinderverblijf Glorieux
Opvangaanbod en kostprijs
Groepsopvang van baby's en peuters

1. Aard opvang en leeftijd kinderen
Dagopvang van baby’s en peuters, vanaf de geboorte tot de start in het kleuteronderwijs (maximum t/m de dag vóór de 3de verjaardag).

2. Openingsdagen en –uren
Open op werkdagen van 7:00 tot 19:00.
Gesloten op weekenddagen, feestdagen en jaarlijks vastgelegde sluitingsdagen (brugdagen, 3 weken tijdens het zomerverlof, enkele aaneensluitende dagen in de eindejaarsperiode).

3. Kostprijs
De ouders betalen een bijdrage berekend op basis van het belastbaar gezinsinkomen. Toepassing van sociaal tarief is mogelijk, echter niét in de zelfstandige kinderopvang.
In de ouderbijdrage zijn enkel de vaste maaltijden inbegrepen; de ouders brengen zelf flesvoedingen, luiers, medicatie en verzorgingsproducten mee.
De ouders betalen een bijkomende bijdrage voor:
- luiers (niet door hen meegebracht);
- koortswerend middel (niet door hen meegebracht);
- niet of laattijdige verwittiging over afwezigheid van hun kind.

4. Organisatie en werking
De kinderen worden opgevangen in 11 leefgroepen: babygroepen (0 – ±15 m.) en peutergroepen (±15m. – 3 j.)..
De verzorging en begeleiding van de kinderen gebeurt door vaste kindbegeleiders; onder leiding van een leefgroepencoördinator.

5. Contactpersoon
Mevr. Elke Roos, stafmedewerker kinderopvang.
Iedere werkdag tussen 09:00 en 16:30
Tel. 055 23 36 64
elke.roos@werken-glorieux.be