Kinderverblijf Glorieux
Opvangaanbod en kostprijs
Buitenschoolse opvang

1. Aard opvang en leeftijd kinderen
Buitenschoolse dagopvang van kinderen die reeds kleuteronderwijs volgen, tot de leeftijd van 4 jaar en 6 maanden.

2. Openingsdagen en –uren
Het kinderverblijf organiseert buitenschoolse opvang op woensdagnamiddag, van 11:15 tot 19:00 en tijdens schoolvakanties, op werkdagen van 7:00 tot 19:00. Het kinderverblijf voorziet géén buitenschoolse opvang op pedagogische studiedagen van de scholen.

3. Kostprijs
De ouders betalen een bijdrage berekend op basis van het belastbaar gezinsinkomen. Toepassing van sociaal tarief is mogelijk.
In de ouderbijdragen zijn enkel de vaste maaltijden inbegrepen; de ouders brengen zelf luiers, medicatie en verzorgingsproducten mee.
De ouders betalen een bijkomende bijdrage voor:
- luiers (niet door hen meegebracht);
- koortswerend middel (niet door hen meegebracht);
- gereserveerde opvangdagen waarop het kind afwezig blijft (rekening houdend met de gereserveerde opvanguren).

4. Organisatie en werking
De kinderen worden ’s morgens en ’s avonds opgevangen in de peutergroepen van de kinderopvang. Tijdens de kantooruren voorzien we een gevarieerd activiteitenaanbod, op diverse locaties van het kinderverblijf.
De opvang en begeleiding van de kinderen gebeurt door vaste kindbegeleiders; onder leiding van een leefgroepencoördinator.

5. Contactpersoon
Mevr. Elke Roos, stafmedewerker kinderopvang.
Iedere werkdag tussen 09:00 en 16:30
Tel. 055 23 36 64
elke.roos@werken-glorieux.be