Kinderverblijf Glorieux
Opvangaanbod en kostprijs
Occasionele opvang

1. Aard opvang en leeftijd kinderen
Dagopvang van baby’s en peuters vanaf de geboorte tot de start in het kleuteronderwijs (maximum t/m de dag vóór de 3de verjaardag), gedurende een periode van maximum 6 maanden (ongeacht de intensiteit van het gebruik), om één van volgende redenen:
• ouder werkt niet en start met een opleiding (opleiding VDAB, inburgeringscursus, taallessen, …)
• ouder werkt niet en vindt plots werk
• ouder neemt deel aan sollicitatiegesprek
• acute crisissituatie in het gezin
• gezin heeft behoefte aan korte draaglastvermindering
• voor het kind zijn, om sociale en/of pedagogische motieven, opvang en begeleiding buiten het eigen gezin wenselijk
Bijkomende voorwaarde: ouder woont en/of werkt en/of volgt opleiding / lessen in Ronse.

2. Openingsdagen en –uren
De occasionele kinderopvang is open op werkdagen van 07:00 tot 19:00.
Gesloten op weekenddagen, feestdagen en jaarlijks vastgelegde sluitingsdagen (brugdagen, 3 weken tijdens zomerverlof, enkele aaneensluitende dagen in de eindejaarsperiode).

3. Kostprijs
Voor occasionele opvang betalen de ouders een bijdrage berekend op basis van het belastbaar gezinsinkomen.
Toepassing van sociaal tarief is mogelijk, echter niét in de zelfstandige kinderopvang.
De ouders betalen voor alle gereserveerde dagen (rekening houdend met de gereserveerde opvanguren); ook de dagen waarop het kind afwezig blijft.
In de ouderbijdragen zijn enkel de vaste maaltijden inbegrepen; de ouders brengen zelf flesvoedingen, luiers, medicatie en verzorgingsproducten mee.
De ouders betalen een bijkomende bijdrage voor:
- luiers (niet door hen meegebracht);
- koortswerend middel (niet door hen meegebracht).

4. Organisatie en werking
Het kinderverblijf Glorieux organiseert occasionele opvang in de 11 baby- en peutergroepen van de reguliere kinderopvang. (zie Groepsopvang van baby’s en peuters). De verzorging en begeleiding van de kinderen gebeurt door vaste kindbegeleiders; onder leiding van een leefgroepencoördinator.

6. Contactpersoon
Mevr. Veerle De leeuw, coördinator GMV
Werkdagen tussen 9:00 en 16:30
Tel. 055 23 37 66
veerle.deleeuw@werken-glorieux.be