Kinderverblijf Glorieux
Opvangaanbod en kostprijs
Flexibele opvang

1. Aard opvang en leeftijd kinderen
Opvang buiten de openingsdagen en – uren van de reguliere opvang van baby’s, peuters en kleuters;
op weekdagen: voor baby’s en peuters, vanaf de geboorte tot de start in het kleuteronderwijs; In BO tot de leeftijd van4 jaar 6 maanden;
op zaterdag: voor kinderen vanaf de geboorte tot 6 jaar.

2. Openingsdagen en –uren
De flexibele opvang is open
- op werkdagen: ’s morgens vóór 07:00 en ’s avonds ná 19:00;.
- op zaterdag;
- op de jaarlijks vastgelegde sluitingsdagen van de reguliere dagopvang (brugdagen, 3 weken zomersluiting, eindejaarsperiode).
De flexibele opvang is gesloten op zondagen en feestdagen.
Enkel en alleen kinderen die minimum 3 dagen vooraf ingeschreven zijn, worden toegelaten voor opvang.

3. Kostprijs
De ouders betalen een bijdrage berekend op basis van het belastbaar gezinsinkomen. Toepassing van sociaal tarief is niét mogelijk.
In de ouderbijdragen zijn enkel vaste maaltijden inbegrepen; de ouders brengen zelf flesvoedingen, luiers, medicatie en verzorgingsproducten mee.
De ouders betalen een bijkomende bijdrage voor:
- luiers (niet door hen meegebracht);
- koortswerend middel (niet door hen meegebracht);
- niet of laattijdige verwittiging over afwezigheid van hun kind;
- niet respecteren van de afgesproken opvanguren.
4. Organisatie en werking
De kinderen in flexibele opvang worden opgevangen, in 1 tot 3 leefgroepen, afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen.
De verzorging en begeleiding van de kinderen gebeurt door kindbegeleiders; onder leiding van een leefgroepencoördinator.

5. Contactpersoon
Mevr. Elke Roos, stafmedewerker kinderopvang.
Iedere werkdag tussen 09:00 en 16:30
Tel. 055 23 36 64
elke.roos@werken-glorieux.be