Kinderverblijf Glorieux
Opvangaanbod en kostprijs
Opvoedingsondersteuning

Bekwame medewerkers staan in voor de verzorging, de opvoedkundige begeleiding en de ontwikkelingstimulatie van de kinderen.
De ouders blijven de eerste opvoeders van de kinderen. De groepsopvang komt erbij en is aanvullend aan de opvoeding van de ouders. De gezinnen worden dan ook betrokken bij de dagelijkse werking van de kinderopvang.
In elke vorm van kinderopvang die door het kinderverblijf Glorieux wordt aangeboden, kunnen de ouders niet alleen terecht voor opvang van hun kind, maar ook voor opvoedingsondersteuning. Ze krijgen adviezen, tips, … bij vragen of lichte spanningen rond de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De kindbegeleiders, de leefgroepencoördinator en de zorgcoördinator staan steeds ter beschikking van de ouders.