Kinderverblijf Glorieux
Opnamebeleid
Algemeen

Géén discriminatie van kinderen op grond van leeftijd, van ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, van ras of geaardheid en van vermogenstoestand.

Bij aanvragen met twijfel over haalbaarheid van de opvang in een leefgroep van de kinderopvang (vb. omwille van zorgbehoevendheid van het kind):

  • bespreking in team en overleg met ouders;
  • bij beslissing om kind niet op te nemen in het kinderverblijf; verwijzing naar andere opvangmogelijkheden.
Opvangovereenkomst:
  • bevat opvangplan en andere opvangbepalingen (financiële bijdrage gezin, ….);
  • wordt ondertekend door de ouders en door de verantwoordelijke van het kinderverblijf.
Het kinderverblijf Glorieux is een entiteit van de vzw Werken Glorieux.
De Raad van Bestuur van de vzw Werken Glorieux bepaalt dat kinderen van werknemers van vzw Werken Glorieux voor opvang van hun kind voorrang hebben op andere aanvragen.