Kinderverblijf Glorieux
Opnamebeleid
Occasionele opvang ( Meer info )

1. Plaatsaanvraag

Telefonisch of per e-mail of in het kinderverblijf (mogelijks op afspraak) bij de coördinator van de gemandateerde voorziening (GMV). De coördinator GMV vult samen met de ouders een ‘aanvraagformulier kinderopvang’ in. De coördinator GMV informeert de ouders over alle mogelijke occasionele opvangvormen in de zorgregio Ronse en zoekt samen met hen naar de meest haalbare en wenselijke oplossing.
Als opvang van het kind in het kinderverblijf Glorieux het meest aangewezen is en/of de absolute voorkeur wegdraagt van de ouders; bekijkt de coördinator GMV de mogelijkheid tot opvang in het planningsbestand van de occasionele opvang. 2. Toewijzing opvangplaats

Als er plaats vrij is

Plaats wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld.
De ouders reserveren éénduidig de opvangdagen middels een schriftelijk opvangplan (vervat in de opvangovereenkomst), dat door hen wordt ondertekend.
Het opvangplan wordt onmiddellijk ingebracht in de planning van de occasionele opvang.

Als er geen plaats vrij is

De coördinator GMV verschaft aan de ouders (schriftelijke) informatie over de andere opvangvoorzieningen in de regio (en eventueel daarbuiten) welke ook een occasioneel aanbod hebben (naam, adres, tel. nr., naam verantwoordelijke) of neemt, indien wenselijk of aangewezen, zelf contact op met deze opvanginitiatieven.