Kinderverblijf Glorieux
Zieke kinderen
  • Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht. Voorgeschreven medicatie wordt enkel en alleen toegediend als de ouders een doktersattest hebben afgegeven m.b.t. de toe te dienen medicatie. Dit geldt voor alle medicatie, ook voor homeopathische middelen. Het kinderverblijf volgt hierin de aanbevelingen van Kind en Gezin. ’s Morgens en ’s avonds wordt de medicatie thuis toegediend.
  • Kinderen met een besmettelijke ziekte en/of met 39° koorts of die omwille van ziekte niet kunnen deelnemen aan de normale leefgroepactiviteiten, worden niet toegelaten voor opvang.
  • Als een kind (te) ziek wordt in de loop van de dag, worden de ouders verwittigd. Voor te zieke kinderen kan gevraagd worden om het kind af te halen in de opvang.
  • Vóór opname van de baby in de kinderopvang tekenen de ouders voor akkoord om het kind altijd op de rug te slapen te leggen. Dit is een veilige slaaphouding en wordt, samen met nog andere factoren, aanbevolen ter preventie van wiegendood. Ook om die reden, worden in de babygroepen in bed geen knuffels toegelaten.